Odhaleny nové funkce verze 1.32

Již nějakou dobu jsou hráči schopni naspawnovat nákladní vůz, dopravit se na bojiště, vyhledat bezpečné místo blízko akce a za užití nákladního vozu založit MSP pro pěchotu. Současně byla započata práce na rozšíření schopností za účelem uvolnění nákladního vozu umístěním spawn pointu na zem tak, aby mohl nákladní vůz pokračovat v plnění úkolu přepravy pěchoty, tahání děl a zásobování.

Polní opěrný bod (Field Reinforcement Unit)

FRU, v roli malé předsunuté základny (mini forward base), bude respektovat stejná pravidla pro umístění a počet jako současný MSP. Veliteli mise bude umožněno takto založené FRU rušit, aby mohlo dojít ke zřízení FRU na novém místě. FRU tedy bude mít stejné vlastnosti jako MSP s tím rozdílem, že ho bude možné poškodit a zničit. Zásadní rozdíl bude v nezávislosti FRU na nákladním vozu.

World War II Online: Battleground Europe - Field Reinforcement Unit - Player-Placed Objects

Hráčem umísťované objekty (Player-Placed Objects)

Provedené změny klient-server kódu zároveň připraví cestu pro zavedení PPO. To umožní hráčům umísťovat další objekty na terén, které budou sledované serverem a viditelné pro všechny hráče. První dva z těchto objektů budou:

Stavění IFP a GE bude trvat rozdílnou dobu, po kterou bude vyžadována přítomnost hráče v místě budování takového PPO; bude i možnost proces budování přerušit. Délka času budování obou PPO není dosud určena.


Zároveň budou mít PPO (v případě jejich opuštění) omezenou životnost, která po uplynutí dosud nestanovaného časového limitu bez přítomnosti hráče ukončí jejich existenci.


Dále bude omezen počet rozmístěných PPO v oblasti, okolí budov a Spawn Pointů jako Forward Base a AB. A ač nejsou pravidla pro omezení počtu PPOs finálně stanovena, budou se blížit pravidlům pro rozložení MSP. S konečnou platností bude mít hráč omezení na rozmístění 2 aktivních PPO v jednom čase. Doba trvání PPO bude stanovena tak, aby mohl hráč umístit další PPO, zatímco první bude neužívané. GE bude možné poškodit a zničit.


Očekávaným cílem je umožnit všem pěchotním jednotkám (vyjma Sapperů), budovat IFP, zatímco Sappeři budou moci stavět GE, čímž dojde k dalšímu posunu v jejich specializaci.


Toto jsou první z mnoha PPO, které mohou být budovány jakmile dojde k jejich otestování. V současné době však není znám datum vydání verze 1.32Použité zdroje:
1. Originální text v angličtině Player-Placed Objects in the works
2. 1.32 Features Revealed
3. PPOs 101

Trailer
Statistiky
Po opravě statistik je grafika prioritou.
IMPROVING GRAPHICS
Preview
FB
Zkoušeli jste zjistit, kolik vám zobrazí STEAM her při zašktnutí Free To Play, Massively Multiplayer, Simulation, Strategy a Shooter?
Greenlight World War II Online: Battleground Europe
Statistiky
Nové statistiky rozšířené o hráčská ocenění a statistiky jednotek.
Statistiky 2.1