Tečkové příkazy - ingame chat

Tečkové příkazy slouží k získávání podrobnějších informací o bojišti a nebo k vykonávání pravomocí vám svěřených.

Znalost syntaxe není samozřejmě nutná, příkaz .help vám vrátí jejich seznam a přes .help <příkaz> nápovědu k nim, a tak se lze jen zmínit o způsobu zadání jednotlivých tečkových příkazů, které se od původního vzoru mohou lišit jak zadáním jejich zkrácené verze, nebo interakcí s mapou.

Klasické užití příkazu .own <přesný zápis jména objektu> lze tedy za pomoci mapy zjednodušit kliknutím na název, což se projeví zezelenáním textu, a následným odesláním příkazu .own bez nutnosti zápisu jména objektu. Zkrácení příkazu .own je obdobně jednoduché a i přestože neexistuje seznam zkratek, tak si s tím netřeba lámat hlavu, zkracujte dokud se příkaz vykoná a zkracujte příkaz i parametry. K rozlišení dvou podobných příkazů stačí pouhé jedno písmeno, u .own stačí tedy zadat .ow, u .objectives list jen .obj l a tak podobně.

Trailer
Statistiky
Po opravě statistik je grafika prioritou.
IMPROVING GRAPHICS
Preview
FB
Zkoušeli jste zjistit, kolik vám zobrazí STEAM her při zašktnutí Free To Play, Massively Multiplayer, Simulation, Strategy a Shooter?
Greenlight World War II Online: Battleground Europe
Statistiky
Nové statistiky rozšířené o hráčská ocenění a statistiky jednotek.
Statistiky 2.1